• Results: Osaka Women's Marathon 2018

Posted by: Watch Athletics


Results: Osaka International Women's Marathon 2018 - Sunday 28 January.

1. Mizuki Matsuda (Daihatsu) - 2:22:44 - debut

2. Honami Maeda (Tenmaya) - 2:23:46 - PB

3. Yuka Ando (Suzuki Hamamatsu AC) - 2:27:37

4. Anja Scherl (Germany) - 2:29:29

5. Kaori Yoshida (Team RxL) - 2:29:53

6. Mari Ozaki (Noritz) - 2:30:03

7. Gladys Tejeda (Peru) - 2:30:44

8. Hitomi Mizuguchi (Osaka Gakuin Univ.) - 2:33:10 - debut

9. Asumi Furuse (Kyocera) - 2:33:58

10. Ayano Ikemitsu (Kagoshima Ginko) - 2:36:18 - debut

11. Sayo Nomura (Uniqlo) - 2:36:52

12. Esther Atkins (U.S.A.) - 2:36:57

13. Izabela Trzaskalska (Poland) - 2:37:18

14. Kanae Shimoyama (Noritz) - 2:38:50

15. Yoshiko Sakamoto (YWC) - 2:39:15

Source: Link
©2022 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.