• Elite Athlete Field: Nagoya Women's Marathon 2021

Elite Athlete Field: 2021 Nagoya Women's Marathon, World Athletics Platinum Label Road Race, Sunday, March 14.

Source: Japan Running News

Mizuki Matsuda (Daihatsu) - 2:21:47 (Osaka Int'l 2020)

Sayaka Sato (Sekisui Kagaku) - 2:23:27 (Nagoya 2020)

Reia Iwade (Adidas) - 2:23:52 (Nagoya 2019)

Mao Uesugi (Starts) - 2:24:52 (Osaka Int'l 2021)

Rei Ohara (Tenmaya) - 2:25:46 (Osaka Int'l 2019)

Haruka Yamaguchi (AC Kita) - 2:26:35 (Osaka Int'l 2020)

Mirai Waku (Universal Entertainment) - 2:26:42 (Osaka Int'l 2021)

Hanae Tanaka (Shiseido) - 2:27:40 (Nagoya 2018)

Ayuko Suzuki (Japan Post) - 2:28:32 (Hokkaido 2018) - withdrawn due to injury

Mao Kiyota (Suzuki) - 2:28:58 (Nagoya 2018)

Natsuki Omori (Daihatsu) - 2:29:15 (Osaka Int'l 2019)

Yomogi Akasaka (Starts) - 2:29:21 (Hofu 2020)

Misaki Kato (Kyudenko) - 2:29:22 (Nagoya 2018)

Miharu Shimokado (Brooks) - 2:29:38 (Gold Coast 2018)

Hiroko Yoshitomi (Memolead) - 2:30:09 (Fukuoka 2018)

Chiharu Suzuki (Hitachi) - 2:30:19 (Nagoya 2020)

Rie Kawauchi (Otsuka Seiyaku) - 2:31:37 (Nagoya 2019)

Mariko Yugeta (Saitama OIG) - 2:52:13 (Osaka Int'l 2021)

Debut / First Finish

Ikumi Fukura (Otsuka Seiyaku) - 1:09:58 (Nat'l Corporate Half 2020)

Rui Aoyama (Universal Entertainment) - 1:10:04 (Nat'l Corporate Half 2019)

Natsumi Matsushita (Tenmaya) - 1:10:18 (Nat'l Corporate Half 2021)

Kanako Takemoto (Daihatsu) - 1:10:45 (Sanyo Half 2020)

Yuma Adachi (Kyocera) - 1:10:56 (Nat'l Corporate Half 2021)

Reno Okura (Noritz) - 1:11:12 (Sanyo Half 2020)

Yuko Kikuchi (Noritz) - 1:11:32 (Sanyo Half 2019)

Mai Ito (Otsuka Seiyaku) - 1:11:50 (Nat'l Corporate Half 2020)

Hiromi Katakai (Mitsui Sumitomo Kaijo) - 1:12:17 (Nat'l Corporate Half 2020)

©2022 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.