• Results: Nagoya Women's Marathon 2021

Results: Nagoya Women's marathon, World Athletics platinum label road race, Sunday, March 14.

Results Source: Japan Running News

Top Marathon Results

1. Mizuki Matsuda (Daihatsu) - 2:21:51

2. Sayaka Sato (Sekisui Kagaku) - 2:24:32

3. Natsumi Matsushita (Tenmaya) - 2:26:26 - debut

4. Mirai Waku (Universal Entertainment) - 2:26:30 - PB

5. Hanae Tanaka (Shiseido) - 2:26:49

6. Yomogi Akasaka (Starts) - 2:26:51 - PB

7. Mao Uesugi (Starts) - 2:27:03

8. Misaki Kato (Kyudenko) - 2:27:20 - PB

9. Chiharu Ikeda (Hitachi) - 2:27:39 - PB

10. Ikumi Fukura (Otsuka Seiyaku) - 2:28:31 - debut

11. Natsuki Omori (Daihatsu) - 2:28:38 - PB

12. Kanako Takemoto (Daihatsu) - 2:28:40 - debut

13. Yuma Adachi (Kyocera) - 2:29:00 - debut

14. Reno Okura (Noritz) - 2:30:17 - debut

15. Saki Fukui (Mitsui Sumitomo Kaijo) - 2:30:31 - debut

16. Reia Iwade (Adidas) - 2:30:35

17. Rie Kawauchi (Otsuka Seiyaku) - 2:31:34 - PB

18. Rei Ohara (Tenmaya) - 2:32:03

19. Ayano Ikeuchi (Denso) - 2:33:29 - debut

20. Ai Ikemoto (SWAC) - 2:34:33 - debut

21. Hiroko Yoshitomi (Memolead) - 2:35:02

22. Yuka Gito (Higo Ginko) - 2:35:04 - debut

23. Miharu Shimokado (SID Group) - 2:35:44

24. Haruka Yamaguchi (AC Kita) - 2:37:04

25. Mai Ito (Otsuka Seiyaku) - 2:38:07

26. Mao Kiyota (Suzuki) - 2:38:47

27. Eri Utsunomiya (Japan Post) - 2:39:40 - PB

28. Mai Fujisawa (Sapporo Excel AC) - 2:39:48 - PB

29. Kaoru Nagao (Sunfield AC) - 2:41:03

30. Yoshiko Sakamoto (F.O.R.) - 2:42:57


Latest Results
©2022 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.