• Results: Kobe Marathon 2019

Results: 2019 Kobe Marathon (IAAF Bronze Label Road Race) - Sunday, November 18.

Results Women

Results Men

Top Men

1. Geofrey Kusuro 2:08:46 CR
2. Eliud Barngetuny 2:12:23
3. Junichi Tsubouchi 2:14:05
4. Kalipus Lomwai 2:14:09
5. Weldu Negash 2:14:30
6. John Lotiang 2:15:33
7. Akihiro Kaneko 2:17:06
8. Yoshiki Kawauchi 2:17:18
9. Shumpei Oda 2:17:46
10. Shuichi Kondo 2:17:52
11. Igor Olefirenko 2:18:14
12. 10184 Takeru Ikka 2:18:17
13. Tomonori Sakamoto 2:18:34
14. Tetsuya Kimura 2:18:37
15. Takemaru Yamasaki 2:18:59
16. 10183 Toshiyuki Fujimatsu 2:20:25
17. 10017 Yusei Ito 2:20:48
18. Shota Jige 2:22:31
19. 10006 Shinya Yamaji 2:22:41
20. 10001 Masaki Kusumoto 2:24:19
21. Jienchu Ri 2:25:11
22. Chiru Wan 2:25:48
23. 10003 Kosuke Hamada 2:26:19
24. 10202 Masato Yoshida 2:26:44
25. 10027 Toru Okano 2:26:45

Top Women

1. Haruka Yamaguchi 2:27:39 CR
2. Sisay Meseret Gola 2:31:30 
3. Tesfanesh Merga 2:31:43
4. Mirriam Wangari 2:31:48
5. Shiho Kaneshige 2:31:56
6. Betty Jepleting 2:36:08
7. Jintein Son 2:36:28
8. Susan Jerotich 2:39:04
9. Tennille Ellis 2:40:09
10. Mizuha Otaru 2:42:53
11. Yuna Migita 2:45:51
12. Ai Ogo 2:47:15
13. Rika Yonetani 2:48:00
14. Miki Yokogawa 2:48:17
15. 10169 Masa Shimizu 2:50:00
16. Miwa Fumimura 2:51:39
17. Maki Nishioka 2:56:17
18. 10022 Natsumi Ikawa 2:56:25
19. 11041 Azusa Sato 2:57:45
20. 10569 Kumiko Sakamoto 2:58:05
21. 10010 Sayaka Murata 2:58:09
22. 10753 Yuri Tanaka 2:58:49
23. 10733 Hisayo Kakinuma 2:58:54
24. 10738 Kazuki Uehara 2:59:44
25. 12011 Minako Asada 3:01:30

©2021 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.