• Results: Fukuoka International Marathon 2020

Results: Fukuoka International Marathon 2020, World Athletics Gold Level road race - Sunday, December 6.

See complete results here.

1. Yuya Yoshida (GMO) - 2:07:05 - PB

2. Shohei Otsuka (Kyudenko) - 2:07:38 - PB

3. Natsuki Terada (JR Higashi Nihon) - 2:08:03 - PB

4. Michael Githae (Suzuki) - 2:08:17 - PB

5. Naoya Sakuda (JR Higashi Nihon) - 2:08:21 - PB

6. Yoshiki Takenouchi (NTT Nishi Nihon) - 2:09:31 - PB

7. Paul Kuira (JR Higashi Nihon) - 2:09:57 - PB

8. Koki Yoshioka (Chuo Hatsujo) - 2:10:13 - PB (tie)

9. Asuka Tanaka (Hiramatsu Byoin) - 2:11:07

10. Naoki Okamoto (Chugoku Denryoku) - 2:11:09

11. Takuma Kumagai (Sumitomo Denko) - 2:11:23 - PB

12. Taku Fujimoto (Toyota) - 2:11:27

13. Jo Fukuda (NN) - 2:11:52

14. Daisuke Hosomori (YKK) - 2:12:24 - PB

15. Kento Otsu (Toyota Kyushu) - 2:12:49

©2021 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.