Results: Lake Biwa Marathon 2015

 Results: Lake Biwa Marathon - March 1, 2015

1. Samuel Ndungu (Kenya) - 2:09:08
2. Daniele Meucci (Italy) - 2:11:10
3. Ser-Od Bat-Ochir (Mongolia/NTN) - 2:11:18
4. Kazuhiro Maeda (Japan/Kyudenko) - 2:11:46
5. Takuya Noguchi (Japan/Konica Minolta) - 2:12:29 - debut
6. Eric Ndiema (Kenya) - 2:13:28
7. Bazu Worku (Ethiopia) - 2:13:32
8. Rui Yonezawa (Japan/Chugoku Denryoku) - 2:14:13
9. Satoru Sasaki (Japan/Asahi Kasei) - 2:14:27
10. Kenji Higashino (Japan/Asahi Kasei) - 2:14:48
11. Bunta Kuroki (Japan/Sagawa Express) - 2:15:18
12. Ryoichi Matsuo (Japan/Asahi Kasei) - 2:15:20
13. Shingo Igarashi (Japan/Subaru) - 2:15:28
14. Yusuke Sato (Japan/Fujitsu) - 2:15:30 - debut
15. Takumi Kiyotani (Japan/Chugoku Denryoku) - 2:15:31
16. Yuko Matsumiya (Japan/Hitachi Butsuryu) - 2:15:40
17. Takayuki Matsumiya (Japan/Konica Minolta) - 2:15:41
18. Keita Akiba (Japan/Komori Corp.) - 2:16:10
19. Takuji Morimoto (Japan/Chugoku Denryoku) - 2:16:22
20. Takuya Ishikawa (Japan/Chugoku Denryoku) - 2:16:30
21. Koji Matsuoka (Japan/Mazda) - 2:16:50
22. Noriaki Takahashi (Japan/DeNA RC) - 2:16:53
23. Masatoshi Kikuchi (Japan/Fujitsu) - 2:17:14
24. Masaki Matsui (Japan/Tokyo Kogyo Univ.) - 2:17:16
25. Chin Ping Ho (Taiwan) - 2:17:42

Latest News
©2023 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.