• Results: Fukuoka International Marathon 2021

Posted by: Watch Athletics

Results for the 2021 Fukuoka International Marathon, a World Athletics elite label road race,  Sunday, December 5.

See the complete results

Results source: Japan Running News

1. Michael Githae (Suzuki) - 2:07:51 - PB

2. Kyohei Hosoya (Kurosaki Harima) - 2:08:16

3. James Rungaru (Chuo Hatsujo) - 2:08:25 - PB

4. Shohei Otsuka (Kyudenko) - 2:08:33

5. Ryu Takaku (Yakult) - 2:08:38

6. Daisuke Uekado (Otsuka Seigaku) - 2:08:56

7. Kohei Futaoka (Chudenko) - 2:09:14 - PB

8. Masaya Taguchi (Honda) - 2:09:35 - PB

9. Toshiki Sadakata (Mitsubishi Juko) - 2:10:31

10. Takuma Kumagai (Sumitomo Kaijo) - 2:10:41

11. Ryota Komori (NTN) - 2:11:32

12. Yuki Kawauchi (ANDS) - 2:11:33

13. Asuka Tanaka (Runlife) - 2:11:58

14. Ser-Od Bat-Ochir (Mongolia) - 2:12:06

15. Yusuke Tobimatsu (Hioki City Hall) - 2:13:24

16. Yuto Yamaki (SG Holdings) - 2:13:25

17. Jo Fukuda (NN Running Team) - 2:13:34

18. Shuho Dairokuno (Asahi Kasei) - 2:13:45

19. Kento Otsu (Toyota Kyushu) - 2:13:57

20. Taira Kato (Shindengen Kogyo) - 2:14:16

21. Tsuyoshi Yotsuki (Toyota SC) - 2:14:31

22. Shoma Yamamoto (NTT Nishi Nihon) - 2:14:38

23. Kazuya Azegami (Toyota) - 2:15:47

24. Takaki Mori (Montblanc) - 2:16:13

25. Toru Somiya (Mitsuji Club) - 2:16:15

©2023 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.